Studio Coffee Roasters

EB925A59-C534-4633-B397-6DD24E8D407A
Espresso Blend -Dark-
15.00
Espresso Blend -Dark-
15.00
6B1286F2-6D81-4DBF-8C91-E2BE427A30AB
Bulldog Blend -Dark-
15.00
Bulldog Blend -Dark-
15.00
17F25825-5ED5-440A-B4AF-A7E0D12B2F9A
Studio Blend -Medium-
15.00
Studio Blend -Medium-
15.00
1FFFD480-B3F5-48CF-A750-B28289984061
Sumatra Lintong -Dark-
15.00
Sumatra Lintong -Dark-
15.00
500DD527-3E7F-4B68-8029-8B1C4AA6A390
Honduras Comsa -Medium-
15.00
Honduras Comsa -Medium-
15.00
696C3AEA-FBDD-4CC9-9D12-52D2CFD95BAF
Ethiopia Yirgacheffe Kochere -Medium-
16.00
Ethiopia Yirgacheffe Kochere -Medium-
16.00
626584CF-717E-4DC2-A0FE-C7C46B0CD71B
Colombia Sugarcane Decaf -Medium-
15.00
Colombia Sugarcane Decaf -Medium-
15.00
62697D0A-6834-48AB-A2A0-D68C87905D6F
Mexico Chiapas El Triunfo Altura -Medium-
15.00
Mexico Chiapas El Triunfo Altura -Medium-
15.00
3009CA18-6FFA-45AF-B04D-0CCBC8220F23
EA Natural Decaf Mexico Esmeralda
15.00
EA Natural Decaf Mexico Esmeralda
15.00
F8234615-B87D-43D1-B21A-F3C9DE001811
Colombia Huila Timana -Dark-
17.00
Colombia Huila Timana -Dark-
17.00
7C99473D-EF73-4213-A81D-0177FE127CF1
Costa Rica Aaerobico Cordillera Del Fuego -Medium-
17.00
Costa Rica Aaerobico Cordillera Del Fuego -Medium-
17.00
C9013FF9-4EB6-4863-93C8-062A9F70D82A
Costa Rica Tarrazu Familia Monge Black Honey -Medium-
16.00
Costa Rica Tarrazu Familia Monge Black Honey -Medium-
16.00
3110CEA5-0373-4C0D-8A87-19EFA82B878D
Ethiopia Guji Natural -Medium-
17.00
Ethiopia Guji Natural -Medium-
17.00